VELKOMMEN TIL GROBUNN

«På Grobunn mener vi det er viktig at ungdommer med spesielle behov får best mulig utviklingsmuligheter sammen med andre ungdommer.»

___________

Grobunn legger vekt på oppdaterte og faglig kvalifiserte ansatte. Tverrfaglig samarbeid med ulik kompetanse ivaretar hver enkelt ungdom på alle områder. Vi ønsker et nært samarbeid med kommuner, skoler, foreldre og andre som verdsetter våre verdier, mål og handlinger.

Grobunn gir et bredt utvalg av tilbud og vi er en landsdekkende organisasjon, som betyr at alle uavhengig av bosted kan søke til oss. Vi samarbeider med Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken om et helhetlig skoletilbud til elever i videregående skole, og vi gir et tilbud til de som er ferdige på skolen, men som fortsatt har behov for et helhetlig døgntilbud med arbeidstrening. Det gis også mulighet for tilrettelagt arbeidstrening på dagtid.

Grobunn er en godkjent EVS-vertsorganisasjon, og tar hvert år imot 5 unge frivillighetsarbeidere fra forskjellige steder i Europa. Prosjektet støttes økonomisk gjennom EU-programmet Erasmus+ (Bufdir). Volontørene bor på Grobunn og jobber med elever og Grobunnlærlinger.

ansatte_lene_front

LENE HAGEN

daglig leder