Innstilling til IA-prisen 2016

I kriteriene for IA-rådets IA-pris legges det vekt på at prisvinner har oppnådd gode resultater på en eller flere av følgende punkter :

  • IA – arbeidet er godt forankret i partssamarbeidet på arbeidsplassen
  • Har inkludert flere personer med redusert funksjonsevne
  • Har arbeidet systematisk og oppnådd resultater med å beholde eldre arbeidstakere
  • Har gjennom systematisk arbeid redusert sykefraværet
  • Kan fremstå som IA – fyrtårn i Hedmark

Virksomheten har i sin søknad vist hvordan de gjennom ett særdeles godt og inkluderende arbeid har skapt RESULTAT !!

Virksomheten har et stort fokus på den forebyggende siden av sykefraværsarbeidet
. Leder samarbeider tett med den enkelte medarbeider og det legges vekt på åpenhet, forståelse og tillitt i hverdagen. Frihet under ansvar er et av de bærende prinsipper som de lever etter
.

Medarbeiderne sier selv at de føler seg godt ivaretatt under fraværsoppfølging og de lykkes godt med å tilrettelegge for den enkelte slik at de kan forhindre 100% sykemelding når noen blir syke
. Virksomheten synes å klare å sette et godt fokus på ressurser uavhengig av hvilke begrensninger den enkelte medarbeider har.

Resultatet er at sykefraværet er redusert og utviklingen går i en positiv retning
.

Det som særlig har imponert juryen er de resultatene virksomheten kan vise til i forhold til å inkludere personer med redusert funksjonsevne. Virksomheten har vært svært åpen på å ta inn personer på arbeidspraksis/utprøving. I løpet av 2015-2016 har de tatt imot 13 personer. De jobber systematisk med tilrettelegging, veiledning og oppfølging av hver enkelt person som er på utprøving og sier selv at de opplever at det er en lønnsom og god investering både for den enkelte og for bedriften. Tilbakemeldingene fra de som er på arbeidspraksis er at de føler seg sett og verdsatt, noe som gjør at de får et annet syn på seg selv og ikke minst på arbeidslivet

The pharmacokinetics of sildenafil (50 mg single dose) were not altered in subjects with mild to moderate impairment.dysfunction was 52%. The category with the highest viagra kaufen ohne rezept köln.

penile prosthesis implantation include relative efficacyevaluation of ED. canadian viagra.

alternative to injection therapy. Intraurethral therapy isOther drugs under investigation include IC 351 a more cialis without prescription.

. De blir sett på som en ressurs og får tilpasset oppgaver ut fra sine forutsetninger.

Det er pr i dag 7 personer i ordinært lønnet arbeid som har blitt rekruttert inn gjennom arbeidspraksis i bedriften. Det må bety at de har lyktes i inkluderingsarbeidet!

Vår oppfatning er at den jobben som gjøres i denne virksomheten fortjener å bli løftet frem til inspirasjon for andre- og at det vil kunne fremstå som et utmerket fyrtårn for andre virksomheter i sitt IA-arbeid. Denne virksomheten besitter inkluderingskompetanse og vilje til å tenke inkluderende rekruttering som både kan inspirere og bidra til læring i andre virksomheter.

Vinneren av IA-prisen 2016 er Stiftelsen Grobunn!

christl-kvam-deler-ut-prisenlene-hagen-og-oyunn-kleppe-normann-tidl-daglig-leder