Vi er nå godkjent som Inn på tunet-gård!!
Dette betyr bl.a

. at vi stolt kan meddele at tilbudene og tjenestene våre er tilrettelagte og kvalitetssikrede
. Grobunn bidrar til, med denne satsingen, å møte morgendagens behov innenfor offentlig sektor. Vi håper at flere i framtida kan oppleve og delta i aktiviteter/arbeid som fremmer utvikling, mestring og trivsel!

Du kan lese mer om Inn på tunet her: innpatunet.no