Likestillingssentereter i gang med den første VIP-utdanningen i Norge og medarbeidere fra Grobunn er først ute i hele landet med å få denne utdanningen! Vi får dermed økt kompetanse om et viktig tema, og det er ekstra hyggelig å lære sammen med fagpersoner fra Hamar og Ringsaker kommune

.

VIP (Viktig interessant person) er et voldsforebyggende program som skal gi personer med utviklingshemming bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep

.