Dronebilder av Grobunn 2016

Noen av dyra på gården

Fra butikken vår