OM GÅRDEN

img_1289Gården på Grobunn er på 150 mål dyrka mark og drives biodynamisk. Dette betyr at vi ser på gården i utvidet forstand og ikke bare som en del av landskapet rundt oss. Vi tar i betraktning at den også står i samspill med alt som finnes mellom himmel og jord. I praksis prøver vi å samarbeide med alle disse kreftene rundt oss, blant annet gjennom bruk av biodynamiske preparater.

Gården drives som et kretsløpjordbruk i størst mulig grad, som betyr at vi prøver å være selvforsynt med fôr og gjødsel. Derfor har gården en stor allsidighet. Vi har husdyr av ymse slag: kyr, sauer, geiter, griser, høner og kaniner. Dessuten har vi grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og kornproduksjon.

Gården er en læringsarena for ungdommene våre og derfor er det alltid stor menneskelig aktivitet på gården. Elevene og lærlingene tar seg av de mange oppgaver som finnes, i samarbeid med medarbeidere, praktikantene og andre som har arbeidspraksis hos oss. På denne måten tar vi del i årets kretsløp med dets mange fasetter, og vi feirer de store begivenheter rundt oss med fellesaktiviteter som Kyndelsmesse, såing av korn, røring og spredning av preparatene, innsamling av preparatblomstene, høsttakkefest med mer.

Å drive en gård, gjør at vi på Grobunn kan gi et mangfoldig og unikt tilbud til ungdommene våre. Vi ser at mange har stor glede av å stelle dyrene og være så tett på naturen. De opplever i stor grad at de mestrer omgivelsene sine, og dette gjør at de trives og utvikler seg på en svært positiv måte. Gården er på den måten en viktig fellesskapsarena som gir grobunn for vekst og sosialt samspill.