OM GÅRDEN

img_1289Gården på Grobunn er på 150 mål dyrka mark og drives økologisk.

Gården har stor allsidighet med husdyr av ymse slag: kyr, sauer, geiter, griser, høner og kaniner. Dessuten har vi grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og kornproduksjon.

Gården er en læringsarena for ungdommene våre og derfor er det alltid stor menneskelig aktivitet på gården. 

Å drive en gård, gjør at vi på Grobunn kan gi et mangfoldig og unikt tilbud til ungdommene våre. Vi ser at mange har stor glede av å stelle dyrene og være så tett på naturen. De opplever i stor grad at de mestrer omgivelsene sine, og dette gjør at de trives og utvikler seg på en svært positiv måte. Gården er på den måten en viktig fellesskapsarena som gir grobunn for vekst og sosialt samspill.