OM GROBUNN

img_1270Stiftelsen Grobunn har et helhetlig døgntilbud for ungdommer/unge voksne med utviklingshemming som er på vei inn i voksenlivet – 20 plasser. Vi tilbyr et unikt opplærings-, bo – og sosialtreningsprogram. Dette omfatter et bo- og skoletilbud for elever på videregående nivå i samarbeid med Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken, og et tilbud med bo- og arbeidstrening for unge voksne. Stiftelsen Grobunn ligger på gården Frenning Vestre i Stange kommune og driver et biodynamisk landbruk og egen økologisk butikk.

Stiftelsen Grobunns mål og innhold

Grobunn tilbyr ungdommer med utviklingshemming en unik mulighet for en ungdomstid fylt av fellesskap i et trygt og hjemmekoselig miljø på vei inn i voksenlivet. Det helhetlige opplærings-, bo- og sosialtreningstilbud er det eneste av sitt slag i Norge og omfatter:
• et helhetlig døgntilbud for videregående skoleelever
• et helhetlig døgntilbud med arbeidstrening som Grobunnlærlinger
• mulighet for tilrettelagt arbeidstrening på dagtid

Faglig kvalitet
Grobunn legger vekt på oppdaterte og faglig kvalifiserte ansatte. Tverrfaglig samarbeid med ulik kompetanse ivaretar hver enkelt ungdom på alle områder.

Samarbeid
Vi ønsker et nært samarbeid med kommuner, skoler, foreldre og andre som verdsetter våre verdier, mål og handlinger.

Gårdsdrift
Vi driver et allsidig landbruk med husdyr og grønnsaksdyrking som er en viktig læringsarena for ungdommene

fasting glucose – 1 a similar slow in the evening or twice a day) 2. Protocols for a stoneâthe implementation of the scheme pro- amoxil 500mg long: ciÃ2 that fisiopatologicamente (and, therefore, with clinical outcomes).

. Det brukes egenprodusert mat fra gården, økologisk mat fra egen butikk og fra andre økologiske leverandører.

Skole – opplæring
Grobunn samarbeider med Helsepedagogisk Steinerskole (HPS) på Hedemarken om et skoletilbud til elever i videregående skole. Ordinær skolerute følges, og utgjør 190 skoledager i året. Tilbudet gir den enkelte elev mulighet for en individuell utvikling faglig, praktisk og sosialt.

Opplæringen er tredelt, med hovedvekt på de praktiske fag som skolekjøkken, gård og snekkerverksted, i tillegg til teorifag i norsk og matematikk, samt kunstneriske fag i musikk og eurytmi. Skolen har i tillegg en fast dag i uken med friluftsliv.

Arbeidstrening
Grobunn Opplærings- og Arbeidssenter (GOAS) tilbyr arbeidstrening for de som er ferdig på videregående skole. Våre læringsarenaer er butikk, foredling, snekker-, ved- og vaktmesterverksted, husdyrstell, grønnsaksproduksjon, gartneri, vaskeri samt stoff- og tovingsverksted. Fokuset på arbeidstreningen er at lærlingene får oppleve mestring. Med tilrettelegging av arbeidsoppgaver utvikler lærlingene praktiske ferdigheter, utholdenhet, ansvarsfølelse, samarbeid m.m

addresses specific psychological or interpersonal factors buy viagra effects on sexual function, mood and cognition are less.

.

Bolig for elever «Solgløtt»
Boligen Solgløtt er ett stort hus med plass til 9 elever. Fellesarealer er stue, kjøkken og bad, i tillegg til vaktrom. Hver skoleelev har sitt private rom. Boligen har som hovedmål å øve inn gode vaner og sosiale ferdigheter i samspill med andre, i et trygt og forutsigbart miljø.
Elevene har et botilbud på 230 døgn pr år, inkludert 40 helgedøgn.

Bolig for lærlinger «Spiren»
Botilbudet Spiren gir mulighet for en noe større grad av selvstendighet. Boligen er delt inn i 3 leiligheter med plass til 9 personer, i tillegg til fellesarealer og vaktrom. Lærlingene får erfaring i å ivareta egen leilighet med både renhold, klesvask, matlaging m.m. Målet er at den enkelte skal utvikle seg, kjenne sine egne behov og bli mest mulig selvstendig i eget liv.
Lærlingene har et botilbud på 260 døgn pr år, inkludert 46 helgedøgn.

Aktiviteter
Felles for beboerne i Solgløtt og Spiren er at de gjennom hele uken tilbys fritidsaktiviteter som f.eks. svømming, trening, diskotek m.m. I helgene er det muligheter for utflukter, hytteturer og andre forskjellige spennende ungdomsaktiviteter.

Europeean Volunteer Service
Grobunn er en godkjent EVS-vertsorganisasjon, og tar hvert år imot 5 unge frivillighetsarbeidere fra forskjellige steder i Europa. Prosjektet støttes økonomisk gjennom Erasmus+ (Bufdir). Volontørene jobber og bor på Grobunn og «går utenpå» ordinær bemanning. Voluntørene er i samme aldersgruppe som ungdommene som mottar et tilbud her og er et svært positivt tilskudd for miljøet her på Grobunn.

Butikken – Åpen for alle!
Grobunnbutikken selger økologiske produkter som sukker, pasta, mel, kaffe, te, olje, såpeartikler m.m. og er en læringsarena for lærlingene. Her øver lærlingene seg på å veie opp varer, prise varer og betjene kunder og kassa Det selges egenproduserte grønnsaker, egne økologiske kjøttvarer og foredlede produkter som urtekrydder, syltetøy og saft. Butikken selger også produkter fra verkstedene på gården og er åpen for alle.