Styret

Styrets leder
Kristin Lindberget

Foreldrerepresentant
Trine Johansen Borgan

Styremedlem
Wenche Haslie

Styremedlem
Kristin Stormorken Rustand

Medarbeiderrepresentant
Brit P. Velta

Daglig leder
Lene Hagen

Regnskapsfører
Bente M. Vestues

Revisor
Sandberg Revisjon AS

Pr. september 2020