Styret

Styrets leder
Kristin Lindberget

Foreldrerepresentant
Trine Johansen Borgan

Styremedlem
Vidar Alberti

Styremedlem
Kristin Stormorken Rustand

Styremedlem
Sindre Bårdseng

Medarbeiderrepresentant
Thomas Härkönen

Daglig leder
Lene Hagen

Regnskapsfører
Bente M. Vestues

Revisor
Sandberg Revisjon AS

Pr. januar 2021