Styret

Styrets leder
Jens Olai Jenssen

Styremedlem
Kristin Lindberget

Styremedlem
Wenche Haslie

Styremedlem
Kristin Stormorken Rustand

Styremedlem
Brit P. Velta

Varamedlem
Thor Arne Rosten

Varamedlem
Sigbjørn Myklebust

 

Daglig leder
Lene Hagen

Regnskapsfører
Bente M. Vestues

Revisor
Sandberg Revisjon AS

Pr. august 2018